Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 25.08.2022 r. (dot. stron postępowania)  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej” - planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 345/16 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś (decyzja z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: OŚ.6220.9.18.2021).                                        

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf