Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20.10.2022 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK nr 38: Etap III” - planowanego do realizacji na terenie gminy Reńska Wieś (decyzja z dnia 20 października 2022 r., znak: OŚ.6220.13.6.2022).                                       

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf