Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23.03.2023 r. - dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23.03.2023 r., znak: OŚ.6220.5.2023 w którym to postanowieniu zajęto stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w wydanej przez Wójta Gminy Reńska Wieś decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji Sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka" z dnia 06.03.20217 r., znak: OŚ.6220.1.5.2017.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf