Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 18.10.2023 r., znak: OŚ.6220.12.6.2023 - zawiadomienie stron postępowania (art. 10 Kpa) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi transportu rolnego Długomiłowice-Dębowa” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 482 i 299 obręb Dębowa oraz 615 i 620 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf