Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10.11.2023 r. (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi transportu rolnego Długomiłowice-Dębowa(…)” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 482 i 299 obręb Dębowa oraz 615 i 620 obręb Długomiłowice, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf