Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31.01.2024 r., znak: OŚ.6220.3.16.2023 dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w toczącym się postępowaniu (na wniosek złożony przez TOBEMA Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 1/3A, 47-200 Kędzierzyn-Koźle) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża "DĘBOWA I" planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 407/10 obręb Debowa, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf