Wypowiedzenie umowy z firmą komunalną na odbieranie odpadów

Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów z dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek gospodarowania odpadami od mieszkańców przejmie Związek Międzygminny „Czysty Region”. W związku z tym właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia obecnych umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie z firmą komunalną. Niezbędne jest sprawdzenie w obecnej umowie terminu wypowiedzenia i w stosownym czasie rozwiązanie tejże umowy.

 

Umowa z firmą komunalną na odbieranie odpadów komunalnych powinna obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 r. Natomiast od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”, ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn – Koźle, tel. 77/ 446-11-49

Wypowiedzenie umowy z firmą Remondis Sp. z o.o- pobierz plik (*doc) , pobierz plik (*pdf)

Wypowiedzenie umowy z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach- pobierz plik (*doc) , pobierz plik (*pdf)