KOMUNIKAT - Związek Międzygminny CZYSTY REGION

 

Przypominamy

o obowiązku składania deklaracji

o wysokości opłaty

za gospodarowanie

odpadami komunalnymi!

(pobierz)