Konsultacje Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, czyli również w gminie Reńska Wieś. Wystarczy zapoznać się z projektem uchwały, wypełnić formularz konsultacyjny i przesłać go na adres biura Związku do 9 września 2020 r.

Materiały dostępne są na stronie www.czystyregion.pl.

https://www.czystyregion.pl/news/konsultacje-spoleczne-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-zwiazku-miedzygminnego-czysty-region.html