31.12.2019r - Dyrektor  GOK Reńska Wieś - D.Marzec