Data: 25.02.2021r.

Nasz Nr: KS.152.2.2021

Podmiot wnoszący: Teresa Garlach 
Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  P E T Y C J A do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO 

Załaczniki:

D167 2021 02 09 Petycja do gmin ws Referendum Ludowego (pobierz)

1. UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego (pobierz)

2. Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN (pobierz)

3. Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30 (pobierz)

4. Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland  w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji (pobierz)

 

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję Teresa Garland

UCHWAŁAuchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

 

 

 

Data: 06.02.2021

Nasz Nr: KS.152.1.2021 

Podmiot wnoszący: Krzysztof Kukliński

Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy (pobierz)

17.02.2021r. - Wycofanie petycji przez adresata (pobierz)