PETYCJA Renata Sutor - w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dn. 31.05.2020 r. (pobierz)

Załącznik do petycji (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 
UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)

 

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) z dnia 02 kwietnia 2020r. (pobierz)

 Odpowiedź na petycję: 

UCHWAŁA NR XX/163/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)

Dalszy bieg rozpatrzenia petycji (pobierz)