Data: 23.07.2021
Nasz nr: KS.152.6.2021

Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: PETYCJA dot. żądania poprawy gminnej informacji publicznej treść petycji

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję nr KS.152.6.2021

UCHWAŁA:uchwałę nr XXXVI/283/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycjiz dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Data: 30.06.2021

Nasz nr: KS.152.5.2021
Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ul. Wrzosowej w Większycach

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: P E T Y C J A dot. budowy drogi asfaltowej  - Wiekszyce ul. Wrzosowa- treśc petycji 

ODPOWIEDŹ: odpowiedź na petycję