Data: 17.09.2021
Nasz nr: KS.152.8.2021

Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: Petycja w sprawie zmiany zakazu wprowadzania psów na Orlik (pobierz) 

Pozostałe, zanonimizowane części pisma zostały zakwalifikowane przez Radcę Prawnego jako wnioski do Wójta.

Odpowiedź - UCHWAŁA: UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

 

Data: 02.08.2021
Nasz nr: KS.152.7.2021

Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: w związku z przekazaniem petycji do rozpatrzenia wg właściwosci - petycja nie podlega publikacji na stronie bip.renskawies.pl

Odpowiedż: UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uznania Rady Gminy Reńska Wieś za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji (pobierz)