Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych 2021 roku, które wpłynęły do Wójta Gminy Reńska Wieś oraz Rady Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Data: 17.09.2021
Nasz nr: KS.152.8.2021

Podmiot wnoszący: wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 

Odwzorowanie cyfrowe  petycji: Petycja w sprawie zmiany zakazu wprowadzania psów na Orlik (pobierz) 

Pozostałe, zanonimizowane części pisma zostały zakwalifikowane przez Radcę Prawnego jako wnioski do Wójta.

Odpowiedź - UCHWAŁA: UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji