Data: 06.02.2021

Nasz Nr: KS.152.1.2021 

Podmiot wnoszący: Krzysztof Kukliński

Odwzorowanie cyfrowe  petycji:  PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy (pobierz)

17.02.2021r. - Wycofanie petycji przez adresata (pobierz)

 

PETYCJA Renata Sutor - w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dn. 31.05.2020 r. (pobierz)

Załącznik do petycji (pobierz)

Odpowiedź na petycję: 
UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie złożonej petycji
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (pobierz)