Uchwała Nr XLVI/360/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1691
Ogłoszony: 07.06.2022

 

UCHWAŁA NR XLVI/364/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Klub Malucha w Mechnicy (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1658
Ogłoszony: 03.06.2022

 

Uchwała Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXIV/152/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1286
Ogłoszony: 26.04.2022