Uchwała Nr LVII/474/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1726 Ogłoszony: 12.05.2023

UCHWAŁA NR LVII/476/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1727
Ogłoszony: 12.05.2023

Uchwała Nr LVI/471/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXVII/160/09 z dnia 04 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1250
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LVII/472/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1725
Ogłoszony: 12.05.2023

Uchwała Nr LVI/465/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1253
Ogłoszony: 04.04.2023