UCHWAŁA NR XLVIII/381/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Klub Malucha w Mechnicy (pobierz)

Wyniki głosowania
za: 8, przeciw: 1, wstrzymuję się: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (8)
Ewelina Barteczko, Szymon Kaboth, Waldemar Krybus, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
przeciw (1)
Joachim Majnusz
wstrzymuję się (4)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Krystian Pogodzik
BRAK GŁOSU (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

 

UCHWAŁA NR XLVIII/380/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Klub Malucha Stacyjkowo w Reńskiej Wsi (pobierz)

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
BRAK GŁOSU (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR XLVIII/379/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś (pobierz)

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
BRAK GŁOSU (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR XLVIII/378/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś (pobierz)

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Ewelina Barteczko
BRAK GŁOSU (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR XLVIII/377/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (13)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
BRAK GŁOSU (1)
Ilona Mainka
NIEOBECNI (1)
Urszula Marks