UCHWAŁA NR VLIII/480/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr LI/394/2022r. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmieniającą uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr LI/394/2022r. z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego na rok 2023.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks

UCHWAŁA NR LVIII/479/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Głównej 5 w Gierałtowicach i udzielenia bonifikaty (pobierz)

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Głównej 5 w Gierałtowicach i udzielenia bonifikaty (zmiana uchwały w treści uchwały Par. 2. a) 50 % i b) 60 %).

Wyniki głosowania
za: 8, przeciw: 4, wstrzymuję się: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (8)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Waldemar Krybus, Joachim Majnusz, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Adrian Zbroja
przeciw (4)
Alicja Kocem, Ilona Mainka, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka
wstrzymuję się (3)
Ewelina Barteczko, Urszula Marks, Artur Segrodnik

UCHWAŁA NR LVIII/478/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowe (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Waldemar Krybus


UCHWAŁA NR LVIII/477/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2023 rok;.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Waldemar Krybus

UCHWAŁA NR LVII/476/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach (pobierz)

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Większycach;.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
za (12)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik
NIEOBECNI (3)
Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Adrian Zbroja