UCHWAŁA NR LIII/424/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywnica (pobierz)

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywnica.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Patryk Flegel


UCHWAŁA NR LIII/423/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszarów na północ od torów kolejowych (pobierz)


Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszarów na północ od torów kolejowych.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Patryk Flegel

UCHWAŁA NR LIII/422/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Statutu Sołectwa Większyce (pobierz)

Głosowano w sprawie: Statutu Sołectwa Większyce.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Patryk Flegel

UCHWAŁA NR LIII/421/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reńska Wieś (pobierz)

Głosowano w sprawie:
Statutu Sołectwa Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Patryk Flegel

UCHWAŁA NR LIII/420/2022 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radziejów (pobierz)


Głosowano w sprawie:
Statutu Sołectwa Radziejów.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Ewelina Barteczko, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Patryk Flegel