ODWOŁANIE NABORU

Odwołanie naboru na stanowisko Kierownika Kluby Malucha "STACYJKOWO" w Reńskiej Wsi (pobierz)

 

Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego "Klub Malucha STACYJKOWO w Reńskiej Wsi" (pobierz)

Załącznik - ogłoszenie (pobierz)
K
lauzula informacyjna (pobierz)
Kwestionariusz osobowy (pobierz)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi (pobierz)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ogólno organizacyjnych w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Oświadczenie dla kandydata (pobierz)

 

Oferty należy składać do dnia 12 maja 2023r. do godz. 11.00

Nabór na  stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi

Ogłoszenie o naborze (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Oświadczenie dla kandydata (pobierz)

Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2023r. do godz. 9.00

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)