Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi (pobierz)

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W REŃSKIEJ WSI (pobierz)

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi

Zarządzenie nr 128/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2022r. w sprawie sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Reńskiej Wsi (pobierz)

 

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Oświadczenia dla kandydatów (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Ogłoszenie o naborze (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Oświadczenie dla kandydata (pobierz)

 

Oferty należy składać do dnia 17 października 2022r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.

pobierz informację - plik *.pdf