ZARZĄDZENIE NR 91/2021
Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 8 września 202Lr.
w sprawie ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ogólno organizacyjnych
w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Ogłoszenie - pobierz

Oświadczenie dla kandydatów - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz 

Kwesionariusz osobowy dla kandydata - pobierz

Wójt Gminy Reńska Wieś
ogłasza nabór na zastępstwo w Urzędzie Gminy Reńska Wieś
na stanowisko urzędnicze ds. płac

ogłoszenie o naborze (pobierz)

kwestionariusz osobowy (pobierz)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny

Ogłoszenie - pobierz

Oświadczenie dla kandydatów - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz 

Kwesionariusz osobowy dla kandydata - pobierz

Wyniki Naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi - pracownik socjalny (pobierz)

Wyniki Naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi - pracownik socjalny (pobierz)