Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 26 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi (pobierz)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz)

Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury (pobierz)
w Reńskiej Wsi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi (pobierz)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. płac w oświacie (pobierz)

Wyniki naboru osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (pobierz)

ogoszenie gop 2019.05.22-1

ogoszenie gop 2019.05.22-2