Uchwała nr XXXIV/197/17 z dnia 28 września 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś - (*.pdf) http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2017/2588/akt.pdf

Relacje do aktów

Jest rozstrzygnięciem nadzorczym dla (nieważność w całości) http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2588/