UCHWAŁA NR XXVII/211/2020
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.3661
Ogłoszony: 29.12.2020

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2020;.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja