UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu (pobierz)

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego- Opole, dnia 6 maja 2019 r. Poz. 1701

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
PRZECIW (1)
Krystian Pogodzik