UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.535
Ogłoszony: 01.03.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja