UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1255
Ogłoszony: 05.05.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr VI/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Reńska Wieś i nadania jej statutu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja