UCHWAŁA NR XXXIII/268/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.1655
Ogłoszony: 28.06.2021

Głosowano w sprawie: cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.


Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Monika Nowak