UCHWAŁA NR XL/307/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022
(pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2022,.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja