Uchwała Nr LXIII/513/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3601Ogłoszony: 05.12.2023