Uchwała Nr LXIII/515/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/455/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w centrach opiekuńczo – mieszkalnych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3603 Ogłoszony: 05.12.2023