Uchwała Nr LXV/528/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.4013 Ogłoszony: 28.12.2023