Uchwała Nr LXIII/510/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3598 Ogłoszony: 05.12.2023

Uchwała Nr LXIII/509/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3597 Ogłoszony: 05.12.2023

Uchwała Nr LXII/503/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3072 Ogłoszony: 27.10.2023

Uchwała Nr LXII/504/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3073 Ogłoszony: 27.10.2023

 

 

 

Uchwała Nr LXII/501/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3115 Ogłoszony: 30.10.2023