Uchwała Nr LVI/461/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1261
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LV/454/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania nowego statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reńskiej Wsi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.865
Ogłoszony: 01.03.2023

Uchwała Nr LV/460/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2023 roku

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.867
Ogłoszony: 01.03.2023

Uchwała Nr LV/455/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w centrach opiekuńczo-mieszkalnych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.866
Ogłoszony: 01.03.2023

Uchwała Nr LV/450/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/427/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.898
Ogłoszony: 02.03.2023