Uchwała Nr LV/451/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.899
Ogłoszony: 02.03.2023

Uchwała Nr LIV/429/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.433
Ogłoszony: 02.02.2023

Uchwała Nr LIV/430/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.434

Uchwała Nr LIV/429/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.433
Ogłoszony: 02.02.2023

Uchwała Nr LIV/431/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.435
Ogłoszony: 02.02.2023