Uchwała Nr LXIV/516/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3974 Ogłoszony: 27.12.2023

Uchwała Nr LXIV/518/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3930 Ogłoszony: 22.12.2023

Uchwała Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3876 Ogłoszony: 21.12.2023

Uchwała Nr LXIV/525/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3877 Ogłoszony: 21.12.2023

Uchwała Nr LXIII/506/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.3596 Ogłoszony: 05.12.2023