Uchwała Nr LVI/465/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1253
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LVI/463/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2023

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1247
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LVI/470/2021 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Długomiłowicach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1249
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LVI/469/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Wójta Gminy Reńska Wieś w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1248
Ogłoszony: 04.04.2023

Uchwała Nr LVI/466/2023 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.1254
Ogłoszony: 04.04.2023