UCHWAŁA NR XXX/243/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Gminy Reńska Wieś na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.878
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR XXX/242/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2021 roku (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.876
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2021 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth

 

 

UCHWAŁA NR XXX/237/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.972
Ogłoszony: 07.04.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2021 rok;.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.877
Ogłoszony: 30.03.2021

Głosowano w sprawie:
określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Szymon Kaboth

UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś (pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2021.535
Ogłoszony: 01.03.2021

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reńska Wieś.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja