Uchwała Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XXIV/152/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1286
Ogłoszony: 26.04.2022

 

Uchwała Nr XLIV/356/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XLII/256/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1287
Ogłoszony: 26.04.2022

 

Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1284
Ogłoszony: 26.04.2022 

Uchwała Nr XLIV/354/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Reńska Wieś nr XLIII/265/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Reńska Wieś przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1285
Ogłoszony: 26.04.2022

 

Uchwała Nr XLIII/338/2022 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.1160
Ogłoszony: 11.04.2022