UCHWAŁA NR LXIII/513/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (pobierz)

Głosowano w sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
za (14)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (1)
Ewelina Barteczko