UCHWAŁA NR LXIV/523/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Poborszów.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja