UCHWAŁA NR LXIV/527/2023 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Reńska Wieś do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni– rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Reńska Wieś do realizacji projektu pn. „Nie- Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”. .

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja