UCHWAŁA NR LXVI/530/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok (pobierz)

Głosowano w sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja