UCHWAŁA NR LXVII/540/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno (pobierz)

Głosowano w sprawie:
sprzedaży nieruchomości stanowiacej własność Gminy Reńska Wieś w obrębie Poborszów i Komorno.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
za (12)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
wstrzymuję się (1)
Urszula Marks
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik