UCHWAŁA NR LXVII/545/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi.

Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (13)
Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja
NIEOBECNI (2)
Ewelina Barteczko, Krystian Pogodzik