UCHWAŁA NR LXVIII/553/2024 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024  (pobierz)

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2024 rok;.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja