MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:Urząd Gminy w Reńskiej Wsi

Anna Marek - inspektor ds. księgowości podatkowej

Piętro I, Pokój nr 17

Telefon /077/ 4820348

 


Wniosek o wykreślenie hipoteki   

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydanie wniosku.

Opłaty:Bez opłat.

Termin odbioru dokumentów: niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

Uwaga: Odbiór dokumentu: osobiście w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi pokój nr 17. 

Podstawa prawna:  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późn.zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).


Zaświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu w podatkach

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek skierowany do Wójta Gminy /zawierający NIP – w przypadku osobistego stawiennictwa – dokument tożsamości – do wglądu.

OPŁATY: Opłata wnoszona do kasy Urzędu w wysokości 21- zł. lub na konto Urzędu Gminy Reńska Wieś nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Do 7 dni.

Odbiór zaświadczenia:

  • osobisty lub osoba upoważniona
  • wysyłka pod wskazany przez klienta adres.

TRYB ODWOŁAWCZY: Skarga pisemna lub ustna do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./  

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaleganiu/ niezaleganiu pobierz druk (*pdf)(*doc)


 

Informację wytworzyła: Anna Marek