MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi  - Ewidencja Działalności Gospodarczej

I-sze piętro, pokój  18

Telefon: /077/4820-348 wew.23 

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

 


Zintegrowany wniosek składa się celem:

  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • zgłoszenia informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

 Wzór wniosku określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, będącym aktem wykonawczym do ustawy Prawo działalności gospodarczej, zamieszczony został poniżej.

 

Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać (odręcznie), następnie dostarczyć do urzędu. Część CEIDG-1 należy wydrukować obustronnie.

OPŁATY : Zintegrowany wniosek nie podlega opłacie

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

PODSTAWA  PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 173, poz. 1807/

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej / Dz.U.Nr 173, pooz.1808/

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG

Wzór wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej- pobierz druk  (* pdf)

Wniosek CEIDG 1 należy drukować obustronnie

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej


WYMAGANE  DOKUMENTY :

Wniosek podmiotu zawierający:

1. oznaczenie wnioskodawcy

2. siedzibę wnioskodawcy

3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zapytanie

4. wskazanie celu wydania zaświadczenia

Wniosek do pobrania

OPŁATY : Wydanie zaświadczenia -17,00zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak

PODSTAWA  PRAWNA: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej- pobierz plik (*pdf) (*doc)


Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek podmiotu zawierający oznaczenie wnioskodawcy, adres zamieszkania i siedzibę.

 

OPŁATY : 5,00zł za każdą rozpoczętą stronę duplikatu.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak

 


Informację wytworzyła: Dorota Szafarczyk