Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi
ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny

Ogłoszenie - pobierz

Oświadczenie dla kandydatów - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz 

Kwesionariusz osobowy dla kandydata - pobierz