ZARZĄDZENIE nr 73/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 maja2022r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. oświaty promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

Ogłoszenie o naborze (pobierz)

Kwestionariusz osobowy (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)

Oświadczenie dla kandydata (pobierz)