Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (pobierz)

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. rolnictwa w Urzędzie Gminy Reńska Wieś (pobierz)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA (pobierz)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (pobierz)