Gmina Reńska Wieś od kilku lat współpracuje z jednostkami samorządowymi z zagranicy. 

  • Andelska Hora z Czech, umowę podpisano w 2000 r.
  • Horka z Niemiec, umowę podpisano w 2001 r.
  • Szendehely z Węgier, umowę podpisano w 2006 r.
  • Tarnovci z Ukrainy, umowę podpisano w 2008 r.
  • Neuenstein z Niemiec, umowę podpisano w 2013 r.
  • Nógrad na Węgrzech, uchwała nr XXXIII/189/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 sierpnia 2017r.